logo footer

thông tin liên hệ

  • Khoa TC-NH&QTKD, Phòng 113-114 tầng 11 nhà 15 tầng, Trường Đại học Quy Nhơn, 170 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn, Bình Định.
  •      02563.847.845
  • www.fbm.qnu.edu.vn

Copyright © 2017 Đại học Quy Nhơn - Quy Nhon University. All Rights Reserved